"ปรัชญา"

  สุขภาวะสร้างได้

 

 

"เอกลักษณ์"

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

 

 

 

"อัตลักษณ์"

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9