หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 1 หลักสูตร

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี

วิธีการตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ | สำนักงาน ก.พ. (OCSC) คลิกที่นี

1. เลือกคุณวุฒิภายในประเทศ

2. กรอกข้อมูล ในช่อง

ระดับปริญญาตรี

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9