ประกาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK 

***ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 

 

 

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9