ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เนื่องในงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม 2560
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
...

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์