พิธีพุทธาภิเษก บวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ม.ร.ปีที่ 46 ประจำปี 2560

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)