คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกีฬาสีภายใน

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)