คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย และที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)