ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๓

วันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันรับจริง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9