ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด คลิ๊ก
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์