การประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

 

 

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9