ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
สมัครได้ตั้งแต่ 2 - 31 กรกฎาคม 2561
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
และ สำนักงานประสานงาน กรุงเทพฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 
รายละเอียด คลิ๊ก
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก 

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์