ข่าวประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.272419758280Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.272819809272include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.285420871384ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.289221092680ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.272419758280Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.272819809272include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.289321092720ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.290821114248ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปี กทม. (รอบ 3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)

รายละเอียด คลิ๊ก 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.291421088136Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.291821118776include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.293221131416ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.294221135208ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.291421088136Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.291821118776include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.294321135136ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.295221138680ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาบริหารสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.295821111504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.296221142984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.297621155704ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.298621159544ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.295821111504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.296221142984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.298721159472ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.299621163032ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 5 กทม. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.300221136368Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.300621167256include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.302021180984ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.303021185504ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.300221136368Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.300621167256include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.303121185432ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.304121189160ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปี กทม. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.304721161528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.305121192376include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.306421205064ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.307421208888ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002240808{main}( ).../index.php:0
20.05486230976Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05496231720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.122512298048Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.127912729064Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.129112757744Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.129312789856require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.132713146744Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.132713147160ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.132813150440Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.139814100120ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.264219068896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.266919203912Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.266919204528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.267519270288include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.304721161528Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.305121192376include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.307521208816ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.308521212368ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง