( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239336{main}( ).../index.php:0
20.07876230152Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.07876230720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.153712294984Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.160012733904Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.161412762528Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.161612794632require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.165413151640Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.165413152056ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.184514543760Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.187414796472ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.226018044632Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.226018045248Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.226518102992include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.243219581520ArtxContentSingleArticle->printIcon( ).../default.php:34

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239336{main}( ).../index.php:0
20.07876230152Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.07876230720Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.153712294984Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.160012733904Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.161412762528Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.161612794632require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.165413151640Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.165413152056ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.184514543760Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.187414796472ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.226018044632Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.226018045248Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.226518102992include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.245619649960ArtxContentItem->emailIcon( ).../default.php:36
160.247119671048ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

TCAS66

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประกาศ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 (Portfolio)

 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 

ประกาศ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 (Quota)

ประกาศ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 (Admission)

 

คำชี้แจงการส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-3108928 หรือ 092-580292 พูดคุยกับแอดมิน Line Officail : @phphru

        ** นำหลักฐานการสมัคร ใส่ซองจดหมายขนาด 23 x 32 ซม. ส่งถึง งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240