*** คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***
*** ขยายเวลาสมัคร นักศึกษาใหม่ ถึงปลายเดือน มิถุนายน 2563 ***

 

 **** ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี ***

 


*** ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ***

เรื่อง ขอเลื่อนการสอบปลายภาค หลักสุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร 4 ปี) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 

*** ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ***

เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร (หลักสูตร 4 ปี) รุ่นที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มจังหวัดสุโขทัย)

 

 

 


 

*** ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ***

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19

สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 


 

** เนื่องจากสถารการณืโรค Covid - 19 ผู้สนใจสมัครเรียนส่งใบสมัครทางไปรษณีย์


** สอบถามเพิ่มเติม 02-3108928 , 092-580-2920 หรือ 089-115-9089

 

 


 

รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ให้กับคณาจารย์

และบุคคลากร ดำเนินการโดยเคร่งครัด

 
 
   
 
 


*** ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
** หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
** สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ***

**หลักฐานการรับสมัคร**


                                            1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
                                            2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ
                                            3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
                                            4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ
                                            5. สำเนา Transcript จำนวน 4 ฉบับ
                                            6. รูปถ่านสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
                                            7. ใบรับรองแพทย์
                                            8. สำเนาใบเปลี่ยนคำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ

***สถานที่รับสมัคร***

                                     สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
                                     อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301
                                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                     หัวหมาก บางกะปิ
                                 กรุงเทพฯ 10240

Link ใบสมัคร ระดับปริญญาโท

Link รายละเอียดการรับสมัคร

 


 

 เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี    

ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ

ใบสมัครระดับปริญญาตรี

  

 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ

ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย  

 

 
 
 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจังหวัดตรัง

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMAGE ประกาศ รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
วันพุธ, 08 มกราคม 2563
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์...
IMAGE การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร2562
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราคำแหง เรื่อง...
IMAGE ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๕
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
 ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...
IMAGE รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 44
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์...
IMAGE ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๔
วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562
ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...
IMAGE ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่นที่ 44
วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง...
IMAGE การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ....
IMAGE ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ...
IMAGE ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี...
IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง...
IMAGE ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง...

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9

Notice: Undefined variable: slidelikebox in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 11