IMAGE ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๓
วันศุกร์, 26 มกราคม 2561
ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์... Read More...
IMAGE พิธีพุทธาภิเษก บวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
พิธีพุทธาภิเษก บวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช... Read More...
IMAGE โครงการเผาเทียนเล่นไฟและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
วันอาทิตย์, 05 พฤศจิกายน 2560
โครงการเผาเทียนเล่นไฟและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2559 จังหวัดสุโขทัย
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และค่าเทอมปีการศึกษา... Read More...
IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี กทม. รุ่นที่ 1
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี กทม. รุ่นที่ 2
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี กทม. เทียบโอน รุ่นที่ 1
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 2 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน จ.อุทัยธานี
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 2 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี กทม. รุ่นที่ 2
วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรี กทม. รุ่นที่ 1
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
ตารางการบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ... Read More...

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)