*** คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***
ขยายเวลาสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
*** ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 ***
 

 **** ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี ***

 

 

 


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 

 

*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***

*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

  

 

**หลักฐานการรับสมัคร**


                                         1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
                                            2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ
                                            3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
                                            4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ
                                            5. สำเนา Transcript จำนวน 4 ฉบับ
                                            6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
                                            7. ใบรับรองแพทย์
                                            8. สำเนาใบเปลี่ยนคำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)

 

***สถานที่รับสมัคร***

สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 


 

 ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น 

 

 

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น

 

 

 

   

 


 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ

ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  

 

 
 
 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจังหวัดตรัง

 

 
 
 
 


 
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 
  
 
 
IMAGE ประกาศ รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
วันพุธ, 08 มกราคม 2563
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์...
IMAGE การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร2562
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราคำแหง เรื่อง...
IMAGE ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๕
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
 ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...
IMAGE ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี...
IMAGE รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 44
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง...
IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน
 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9

Notice: Undefined variable: slidelikebox in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 11