Black Ribbon

               
 
 
IMAGE ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2559 จังหวัดสุโขทัย
Tuesday, 29 November 2016
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และค่าเทอมปีการศึกษา... Read More...
IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
Tuesday, 13 September 2016
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน Read More...
IMAGE การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการช่วยเหลือกรณีสำลัก (Choking)
Friday, 20 January 2017
วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉินเรื่อง... Read More...
IMAGE งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Wednesday, 18 January 2017
ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา... Read More...
IMAGE สวัสดีปีใหม่ 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
Wednesday, 11 January 2017
คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์... Read More...
IMAGE รวมพลังแห่งความภักดี
Tuesday, 22 November 2016
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่่ คณะสาธารณสุขศาสตร์... Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน
Tuesday, 15 November 2016
กำหนดการลงทะเบียนเรียน   โครงการศึกษาภาคพิเศษ... Read More...
IMAGE ตารางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
Thursday, 27 October 2016
ตารางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
Thursday, 04 February 2016
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี กทม. รุ่นที่ 2
Wednesday, 16 August 2017
ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรี กทม. รุ่นที่ 1
Wednesday, 19 April 2017
ตารางการบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี... Read More...
IMAGE ประกาศการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
Monday, 07 November 2016
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ... Read More...


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์