ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขศาสตร์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920