ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio

  ประจำปีการศึกษา 2567

   

   

   

   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920