ประกาศรายชื่อต่าง ๆ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio

  ประจำปีการศึกษา 2567

   

   

   

   

   

  ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขศาสตร์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

   

  ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขศาสตร์ บางนา รุ่นที่ 2

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

   

  ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

  เรื่อง  โครงการศึกษาภาคพิเศษ

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพรเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 3

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920