ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องบรรยาย ห้องพักอาจารย์ และสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

   

  📁 เอกสารแนบ 📁

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920