เกี่ยวกับคณะ

   

  บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

  นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
     หัวหน้าสำนักงานคณบดี    และหัวหน้างานบริหาร

  นางสาวศริลลา  คงรักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   

   

   

   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920