แจ้งให้ทราบ
  • The was a problem converting the source image.
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/gallery/FM95dot50for2562

ข่าวประชาสัมพันธ์


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง รุ่นที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง ปิดรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง รุ่นที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564