แจ้งให้ทราบ
  • The was a problem converting the source image.
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/gallery/FM95dot50for2562

ข่าวประชาสัมพันธ์


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.427722751960Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.428122802984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.433522953984ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.437623176712ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.427722751960Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.428122802984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.437823176752ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.439423198176ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบรับตรง)

รายละเอียด คลิก


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.440123172024Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.440623203160include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.442123216528ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.443223220776ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.440123172024Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.440623203160include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.443323220704ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.444423224368ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด คลิก


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.445023196696Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.445423227896include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.446923240952ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.448023245008ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.445023196696Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.445423227896include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.448123244936ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.449123248552ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (Admission)

รายละเอียด คลิก 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.449823221024Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.450223252392include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.451723265712ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.452823269952ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.449823221024Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.450223252392include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.452923269880ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.453923273536ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด คลิก

 

 

 

 

 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.454623246392Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.455123277112include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.456523289544ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.457623293184ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003240808{main}( ).../index.php:0
20.05776232136Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05786232880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.132912298616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.138912729664Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.140212758376Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.140412790480require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.144313147496Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.144313147920ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.144413151200Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.152014100832ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.419622135576Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.421722197504Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.421722198120Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.422322264096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.454623246392Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.455123277112include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.457723293112ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.458723297128ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

 

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ Quota ***

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ Quota (เพิ่มเติม) ***

 

 

 

หมวดหมู่รอง